ASP: Active Server Pages

ASP är en teknik för att köra programkod på servern.

Den första versionen, ASP 1.0, lanserades av Microsoft tillsammans med version 3 av Internet Information Server 1996.

Inte ett språk


Medan JSP och PHP är rena språk är ASP mer likt CGI som är ett gränssnitt för att exekvera kod mer än koden i sig. Från början stöder ASP språken VBScript och JavaScript. Vanligast förekommande är dock VBscript.

VBscript


VB är en förkortning av Visual Basic som är en av Microsofts basic-dialekter. VBscript är således baserat på programspråket BASIC, även om det inte innehåller allt som riktiga Visual Basic innehåller.

KomponenterEn av nackdelarna med VBscript är att standardbiblioteket - alltså de funktioner som finns att tillgå som standard - är aningen begränsat. För att hantera filuppladdning, bildhantering och liknande krävs oftast speciella komponenter.

Tänk på at vilka komponenter som är installerade på servern är olika för olika webbhotell. Om komponenten inte stöds kan du behöva skriva om din kod.

Application Service Provider


Förkortningen ASP kan också innebära Application Service Provider. Det handlar inte alls om skriptspråk utan istället om företag som säljer tillgång till specifika applikationer som driftas centralt.