Backup

Backup (eller säkerhetskopiering) innebär att det finns en kopia tillgänglig när det som inte får hända har hänt.

Data kan kopieras gång på gång utan några som helst kvalitetsförluster och på kort tid. Tanken med backup (eller säkerhetskopia) är att ha både bälte och hängslen.

RAID


Servrar har ofta någon form av hårdvarulösning (RAID) som gör att en hårddisk kan gå sönder utan dataförluster. Det kan gå till så att data (filer) sparas på två eller fler olika hårddiskar samtidigt. En sådan lösning hjälper däremot inte om du råkar skriva över en fil eftersom samtliga kopior skrivs över.

Regelbundet


Regelbundenhet är nyckeln till en effektiv backuplösning. Säkerhetskopieringen bör ske med regelbundna intervall. Vilket intervall som är lämpligt beror på vilken slags data som lagras och hur ofta den förändras. Det vanliga när det gäller webbhotell är att kunddata backupas (säkerhetskopieras) en gång per dygn.

Säkerhet


Backupen måste hanteras säkert. Kraven varierar givetvis beroende på vad backupen innehåller. Kraven blir högre för kreditkortsnummer än för foton på nya hundvalpen.

Det optimala är att backupen sparas på någon form av sekundärt media, exempelvis på band som byts dagligen. Under våren 2006 råkade ett svenskt webbhotell ut för ett dataintrång. Det här webbhotellet sparade sin backup på en annan hårddisk i samma server, vilket gjorde det möjligt för hackaren att radera samtliga backuper innan kunddata raderades. Ett band inlåst i ett brandsäkert skåp hade inte hackaren kommit åt.

Förvaringen


Ett annat webbhotell hade en liknande lösning där backup togs till en disk i samma server. Denna server började brinna (det är mycket ovanligt att en server börjar brinna) och båda hårddiskarna skadades så pass att data inte kunde räddas.

Säkrast är att förvara backupen fysiskt åtskild från den server som säkerhetskopierats. Helst på en helt annan plats geografiskt.