Epost

Elektronisk post eller mail (alternativt mejl med "svensk" stavning) innebär ett effektivt sätt att kommunicera till en låg kostnad.

Snabbt och billigt


Epost kommer i normalfallet fram till mottagarens dator inom några minuter även om mottagaren befinner sig på andra sidan jorden. Att skicka epost kostar sällan mer än några ören per meddelande och är mycket billigare än ett traditionellt brev.

Effektivt


Kommunikation per epost innebär

Vanliga listor


På en vanlig lista kan diskutioner föras mellan listans medlemmar. Alla medlemmar kan posta till listan och på så sätt meddela sig med alla andra.

Modererade listor


En modererad lista har en moderator eller administratör. Alla kan posta till listan, men det måste godkännas av en moderator innan mailet skickas ut till övriga deltagare på mailinglistan.

Flexibilitet


Visst går det att skicka direkt till alla andra deltagare genom att sätta dem som mottagare i tillfältet. Men då måste du hålla reda på alla epostadresser själv. Alla som svarar på mailet måste också använda sig av "svara alla" för att det ska fungera.

Det blir enklare att låta mailservern hålla koll på vilka som är medlemmar på listan. Då blir det också enklare att lägga till eller plocka bort mottagare från listan. Många mailinglistor kan medlemmen själv välja att prenumerera eller avprenumerera på genom att skicka mail som hanteras automatiskt.

Erbjuds mailinglista?


Det är inte alla webbhotell som erbjuder mailinglistor. Hos vissa webbhotell ingår det och på andra är det tillval.

En mailinglista med många deltagare kan kräva mycket kapacitet av mailservern.

Om mailinglistor är viktigt för dig bör du kontrollera om det erbjuds och om det kostar extra innan du väljer webbhotell.