HTML - XHTML

(eXtended) Hyper Text Markup Language är det språk som används för att bygga hemsidor.

HTML och XHTML är dock inte ett programspråk som C++ eller Java utan ett språk som används för att märka upp och formatera text. Idagsläget är det version 4.1 av HTML eller version 1.0 alternativt 1.1 av XHTML som gäller. XHTML är baserat på XML och en vidareutveckling av HTML.

Allt är HTML på webben


Alla hemsidor är byggda i HTML (eller XHTML) även om de innehåller avancerad logik med programkod skriven i ASP eller .NET genereras sidan i HTML på servern.

Taggar


Html bygger på så kallade taggar, element inom "vinkelhakar" '<' och '>', som tolkas av webbläsaren för att presentera hemsidan med texten i rätt storlek, på rätt plats och i rätt färg.

WYSIWYG


En hemsida kan byggas direkt i en så kallad WYSIWYG-editor där sidan redigeras på samma sätt som i vilket ordbehandlingsprogram som helst. Med editorer som Dreamweaver eller Frontpage är det fullt möjligt att bygga hemsidor utan att skriva någon som helst kod.

Skapa i notepad


Programmet anteckningar är en textbaserad editor som medföljer Windows. Det förekommer ofta att den som skrivit hela sin hemsida direkt i anteckningar gärna talar om det för att visa sig duktig. Dock finns det bättre alternativ om du själv vill skriva koden.

En lämplig introduktion till hur koden skrivs är "Att skapa en egen hemsida" av Jonny Zetterström.

W3C


W3C - the World Wide Web Consortium har en enkel guide för att komma igång med HTML:Getting started with HTML. De tillhandahåller också den officiella defintionen av XHTML.