Javascript

Javascript är programkod som vanligen laddas i samband med hemsidor och som exekveras (körs) direkt i din webbläsare.

Brendan Eich på Netscape utvecklade vad som idag heter JavaScript. Från början var dock namnet Mocha varefter namnet blev LiveScript. 1995, ungefär samtidigt som Sun Micorsystems lanserade programspråket Java uppstod namnet Javascript och språket blev populärt.

Javascript har dock inget mer än namnet gemensamt med programspråket Java även om Javascript är registrerat som varumärke tillhörande Sun Microsystems,

Kontrollera inmatning


Det användingsområde som förmodligen är vanligast är att kontrollera inmatning. När besökaren på en hemsida fyller i ett formulär kan en kodsnutt skriven i Javascript kontrollera att fälten är korrekt ifyllda (åtminstone syntaxtiskt) innan besökaren tillåts skicka sin inmatning till servern.

Javascript på servern


Javascript kan också användas som programspråk på serversida i form av ASP. För ASP är det dock brukligt att istället använda VBScript. Läs mer om ASP.

Alla stöder inte Javascript


De allra flesta webbläsare har inbyggt stöd för Javascript, men det finns undantag. Det brukar också gå att inaktivera Javascript. Tänk på att det inte är säkert att dina skript fungerar för alla besökare och bygg din hemsida så att det fungerar ändå.

Lär dig Javascript


Om du är intresserad av att lära dig skriva kod i Javascript finns nybörjarguider på hemsidorna nedan. Javascript.nu har också ett litet arkiv med skript som är klara att använda direkt på din hemsida utan att du själv behöver skriva någon kod.

Javascriptguider
javascript.nu