JSP: Java Server Pages

JSP är en teknik för att köra programkod på servern.

JSP innebär att javakod och speciella "taggar" blandas med HTML. Dessa sidor kompileras automatiskt till så kallade "servlets" på servern.

En servlet är ett litet program som körs på servern och skickar tillbaka exempelvis HTML till besökaren som får upp en sida som genererats dynamiskt på servern.

"tag"-bibliotek


För JSP finns mängder av olika "tag"-bibliotek (kodsamlingar) med färdig funktionalitet som är klar att använda. Det finns fria bibliotek och bibliotek som är kommersiella produkter.

Med lite mer ingående kunskaper i javaprogrammering kan du själv skapa ett "tag"-bibliotek med kod som du själv kan återanvända.

Programspråket JavaProgramspråket Java skapades hos Sun Microsystems 1991.

En tidig form av det enhetsoberende programspråk som skulle bli java hade arbetsnamnet "oak" och skapades av ett team med 13 medlemmar som gick under namnet "gröna laget" på Sun.

Slutligen lanserades den första versionen av Java 1995 och den då dominerande webbläsaren Netscape Navigator innehöll stöd för javateknik. Sedan dess har över 4 miljoner programvaruutvecklare använt java, enligt Sun.

Lär dig JSP


Följande sidor innehåller bra information för att komma igång och använda JSP: