CGI och Perl

Common Gateway Interface, mer känt som förkortningen CGI, är en standard för hur program kan exekveras (köras) genom en webbserver.

CGI var en tidig tillämpning för att exekvera programkod på servern genom anrop från en webbsida. CGI är alltså inte begränsat till skriptspråk eller ens skript; i princip vilken exekverbar fil som helst kan användas för att generera dynamiska hemsidor genom ett anrop via CGI.

En av de mest kända tillämpningarna av CGI är skript skrivna i Perl. Även om termen "CGI-skript" bör vara allmänngiltig avses vanligen perlskript och termerna fungerar som synonymer.

PerlSkriptspråket Perl skapades redan 1987, innan webben fanns, av Larry Wall. Perl är ett programspråk vars huvudsyfte är att vara flexibelt och det har därmed mindre vikt på struktur.

Förutom att generera dymaniska webbsidor via CGI används Perl för att underlätta olika arbetsuppgifter, främst inom systemunderhåll, i unixvärlden. Perlskript är vanligt förekommande i systemadministratörers vardag.

SträngarPerl fick snabbt genomslag som ett populärt skriptspråk dels för att programspråket påminner om programspråken AWK och C och dels för sin förmåga att hantera strängar på ett enklare sätt än andra skriptspråk som var vanliga på den tiden.

CPANI oktober 1995 skapades the Comprehensive Perl Archive Network, CPAN; ett FTP-arkiv för källkod, moduler och dokumentation avseende Perl.
Du hittar CPAN på www.cpan.org

KamelbokenFörlaget O'Reilly publicerad den första boken om Perl, "Programming Perl". På omslaget fanns en bild av en kamel och således blev boken känd som "kamelboken". Sedan dess förknippas kameler med Perl.