PHP

PHP är programkod som körs på webbservern och vanligtvis genererar HTML som visas som en webbsida i din webbläsare.

Öppet programspråkPHP har så kallad öppen källkod och skriptspråket är därmed ett vanligt språk för webbprojekt i öppen källkod; det kallas därför för ett öppet programspråk.

HistorikRasmus Lerdorf skrev 1995 en samling skript i språket Perl som han gav namnet PHP som en förkortning av "Personal Home Page". PHP skrevs därefter om i C för att 1998 lanseras i version 3.0 skapad av Andi Gutmans och Zeev Suraski. Därefter följde version 4 i maj 2000 och slutligen version 5 i juli 2004.

BibliotekDen stora fördelen med PHP gentemot exempelvis ASP var länge de omfattande funktionsbiliotek som följde med som standard. Medan ASP krävde dyra komponenter var mycket inbyggt från början i senare PHPversioner.

SyntaxSpråket har en syntax som påminner mycket om Perl och C.