Skript för servern

Skript för servern är programkod som körs direkt på servern. Slutresultatet skickas till webbläsaren.

Den största fördelen med att använda skript på serversidan jämfört med klientsidan är att kompatibilitetsproblemen är mycket färre. Koden körs på servern med samma förutsättningar hela tiden och vilken webbläsare som används spelar oftast ingen större roll.

CGI


De första skripten var så kallade CGI-script. CGI är en förkortning av engelskans common gateway interface. CGI är alltså inget programspråk utan ett gränssnitt. Även om det finns CGIprogram skrivna i programspråk som c, pascal eller liknande är det dominerande språket Perl.

Det går att köra perl på windowsservrar, men många skript skrivna i perl använder systemresurser som är unika för linux och därför är linuxmiljön att föredra när det gäller perl.

ASP


ASP, eller Active Server Pages, är en teknik utvecklad av Microsoft för att köra kod på servern. ASP bör köras på windowsservrar med Microsofts Internet Information Server som webbserver. Det finns tillägg för att köra ASP på andra webbservrar men det fungerar sällan fullt ut.

Precis som CGI är inte ASP ett programspråk i sig. Det finns ingen egentlig begränsning för vilka programspråk som kan användas för att skapa skript för ASP. Standardisntallationer klarar såväl Javascript som VBscript. ASP har dock blivit synonymt med VBScript för många. VBscript är baserat på VisualBasic.

PHP


PHP är linuxvärldens svar på ASP. I de allra flesta fall går det utmärkt att köra PHP under Windows, men det finns skript som bara fungerar på linux.

Många webbprodukter baserade på öppen källkod är skrivna i PHP.

JSP/Java


Java, den riktiga varianten - inte Javascript, blev först populärt i form av applets; det vill säga små program som laddades hem och kördes i webbläsaren. Strax därefter introducerades en motsvarighet för serversidan som benämns servlets. (Fristående program skrivna i Java benämns applications).

JSP är en förkortning för Java Server Pages och tekniken påminner om ASP och PHP. Medan applets och servlets har kompilerats till så kallad bytekod behöver man inte själv kompilera en JSP sida. Rent tekniskt kompileras JSP-sidan till en servlet per automatik av servern.

Välja skriptspråk


Om du redan har erfarenheter av något programspråk kan det vara bra att välja den lösning som är mest lik. Det som kan åstadkommas med en teknik kan i de allra flesta fall också åstadkommas med övriga tekniker.