Trafik

Trafik är benämningen på den mängd data du får överföra per månad.

Varje gång en besökare surfar in på din hemsida förs en kopia av sidan över till besökarens dator. Om din sida innehåller bilder överförs också dessa till besökaren. Även om sidan i sig inklusive bilder kanske inte ens tar upp 1 MB så kan den trafik som genereras bli stor om du har många besökare.

Fri trafik


Det finns webbhotell som erbjuder fri trafik. Det är i de allra flesta fall en ren bluff. Trafiken är något av det som kostar mest för ett webbhotell och därför är det inte möjligt att bjuda på hur mycket trafik som helst. Ännu ett fall av falsk marknadsföring, tyvärr.

Framförallt webbhotell baserade i Danmark använder sig av denna typ av marknadsföring i Sverige.

Gigabyte


Den överförda trafiken räknas i gigabyte (GB). Webbhotell brukar erbjuda 2 GB eller mer i vanliga webbkonto.

bit eller byte?


Rent allmänt verkar det råda en viss begreppsförvirring när det gäller om man räknar i bit eller byte. Data för lagring räknas normalt i byte, där åtta bitar utgör en byte. När det handlar om dataöverföring räknar man istället antalet bitar per sekund (bps).

10 Megabit (Mbps) innebär att du kan överföra ungefär 1 Megabyte (MB) på en sekund. Således är förhållandet ungefär 10 Mbps = 1 MB/s. I normalfallet mäts inte överföringshastigheten i byte.

Bandbredd


Det är möjligt att betala för en viss bandbredd, möjligheten att överföra en viss mängd data konstant, exempelvis 2 Mbps. Det är normalt bara dyrare lösningar som virtuella servrar som erbjuder detta.

Vad du behöver


Ju mer trafik som ingår desto bättre. Men för en liten privat hemsida med ett tiotal besökare behöver du inte heller överföra några större datamängder. Däremot bör åtminstone 2 GB fri överföring ingå per månad.